Communiqué en Français et Catalan/Comunicat en Francès i Català

Les paysans d’Atenco (Mexique) s’étaient opposés victorieusement à la construction d’un aéroport international sur leurs terres en 2002.

En 2006, les autorités de l’Etat de Mexico comme celles de l’Etat fédéral mexicain ont pris pour prétexte l’installation sur un marché de vendeurs de fleurs ambulants pour faire un exemple sanglant de leur autorité. Bilan : 2 morts, des femmes violées, de nombreux prisonniers, torturés, dont certains sont toujours détenus.

À l’occasion de la venue en France de deux délégués de San Salvador Atenco, la CNT66 (Confédération Nationale du Travail) organise à la salle des Libertés, rue Bartissol à Perpignan, une soirée d’information le mercredi 7 mars 2007 de 18 h à 21 h :

- à 18 h : projection d’un film expliquant la lutte contre l’implantation de l’aéroport « Tierra si, aviones no » (45 mn)

- à 19 h : projection du film « Romper le cerco » (45mn) sur la répression de 2006 et débat.

+ DVD et photos sur la répression à Atenco en vente au profit des prisonniers d’Atenco.

À la fin de cette soirée, nous vous invitons à un pot de l’amitié au local de la CNT66, 39 rue des rois de Majorque Cour F à Perpignan.

Delegació de Sant Salvador Atenco, Perpinyà 07/03/07, Jornada d’informació sobre Mèxic i de solidaritat internacional, el dimecres 7 de març de 2007, de 18 a 21 hores a Perpinyà. Els pagesos d’Atenco (Mèxic) es van oposar victoriosament a la construcció d’un aeroport internacional a les seves terres l’any 2002. El 2006, les autoritats de l’Estat de Mèxic com aquelles de l’Estat féderal mexicà han pres com a pretexte la instalació en un mercat de venedors de flors ambulants per fer un exemple sagnant de la seva autoritat. Resultat : 2 morts, dones violades, nombrosos empresonats, torturates i algunes encara detinguts.

En ocasió de l’arribada a l’Estat Francès de dos delegats de San Salvador Atenco, la CNT66 (Conféderation Nationale du Travail, Confederació Nacional del Treball) organitza a la "salle des Libertés", carrer Bartissol de Perpinyà, una jornada d’informació el dimecres 7 de març de 2007 de 18 a 21 hores :

- A les 18 hores (A les 6 de la tarda), projecció d’un documental que explica la lluita contra la implantació de l’aeroport "Tierra si, aviones no" (45 min)

- A les 19 hores (les 7 de la tarda), projecció del documental "Romper el cerco" (45min), sobre la repressió de 2006 i debat.

Hi haurà DVD’s i fotos sobre la repressió en venda i en benefici dels presoners d’Atenco.

A la fi de la jornada, us invitarem a refrigeri al local de la CNT66, al carrer dels reis de Majorque Cour F, nº39 de Perpinyà.


CNT66 39 rue des rois de Majorque Cour F BP 90256 66002 Perpignan cedex 04 68 34 33 31 *** CNT66 39 carrer dels reis de Majorque Cour F BP 90256 66002 Perpinyà cedex 04 68 34 33 31