Articles avec le tag ‘international’

#deliverunion : campagne syndicale internationale des coursiers à vélo de Deliveroo, Foodora & co

vendredi 6 janvier 2017

Vidéo (sous-titrée en français) réalisée par les IWW du Pays de Galles, d’Irlande, d’Écosse et d’Angleterre dans le cadre d’une campagne syndicale internationale pour l’amélioration des conditions de travail des coursiers et coursières à vélo de Deliveroo, Foodora & co :

For Wales, Ireland, Scotland and England (except London) : IWW (email)

For London : IWGB

Für den Deutschen Sprachraum : IWW + FAU (email)

Εάν εργάζεστε στην Ελλάδα : ΕΣΕ + Rocinante

Dla Polski : IP

Per Italia : USI + Deliverance Project + Deliverance Milano

Para España : CNT (email)

Pour la France : CNT (email) + Spartacus le Kangourou

Pour la Belgique : collectif des coursier-e-s

För Sverige : SAC + Anarkosyndikalisternas Flygande Cirkus

Share

Grèce : enregistrement quasi intégral de la rencontre-débat avec l’ESE

mercredi 6 juin 2012

Ελλάδα : σχεδόν ολόκληρο βίντεο της συνάντησης-συζήτησης με την ΕΣΕ

Du 2 au 16 mai 2012, trois syndicalistes grecs de l’EΣE étaient en France à l’invitation du secrétariat international de la CNT. Ce montage reflète quasiment dans son intégralité l’intervention des camarades grecs tout au long de leur tournée (même si l’intervention faite dans chaque ville est bien sûr unique). Dans un premier temps, les camarades de l’EΣE nous présentent leur organisation. Puis ils font un état des lieux et nous parlent du fonctionnement syndical & politique en Grèce. Ensuite, ils abordent différents thèmes (crise financière, alternatives existantes, mouvement d’occupations, critique de leur pratique) et ils terminent par quelques mises en garde. Dans un second temps, les camarades de l’EΣE invitent au débat. Celui-ci n’apparaît pas intégralement (faute de batterie suffisante sur le caméscope). Les questions posées portent sur l’éducation, les néo-nazis, la politique, les médias, l’immigration et la santé.

Durée / Διάρκεια : 37:10

Infos techniques et remerciements :

La longueur de la vidéo est due à la volonté du Secteur Vidéo de permettre à nos camarades grecs de visionner en grande partie la vidéo en version originale. Le montage est donc basé sur une succession de coupes à l’image en grec et en français. Toute la partie « rencontre-débat » a été filmée par le biais d’un petit caméscope posé sur un trépied, ce qui représente un long plan-séquence fixe. Pour dynamiser le rythme du montage, un faux effet « champ / contre champ » a été utilisé. Cette technique donne l’illusion de plans différents mais, en réalité, c’est la même image inversée.

Ce travail vidéo n’a pu voir le jour que grâce à la collaboration avec le Secteur Vidéo de plusieurs personnes (membres de la CNT ou extérieures) dont notamment nos camarades traductrices/teurs.

Téléchargement du fichier vidéo (367 Mo) :
clic droit sur le lien puis « Enregistrer la cible du lien sous… »

Lien vidéo et documents pdf :

> Grèce, le commencement du saccage (documentaire vidéo réalisé par l’ESE
en juin 2010)

> Communiqué de l’ESE du 14 juin 2012 (pdf)

> Texte des camarades de l’ESE distribué lors des rencontres-débats (pdf)

> Résumé des mesures adoptées par le parlement grec en février 2012 (pdf) 

Traduction en grec de cet article :

Από τις 2 ως τις 16 Μάιου 2012, τρεις συνδικαλιστές από την ΕΣΕ επισκεφτήκαν την Γαλλία με την πρόσκληση της Διεθνής Γραμματείας της CNT. Το συγκεκριμένο βίντεο παρουσιάζει σχεδόν εξολοκλήρου τις παρεμβάσεις των Ελλήνων συντρόφων κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους (ακόμα και εάν η παρέμβαση που έκαναν σε κάθε πόλη που πήγαν ήταν, βέβαια, μοναδική). Αρχικά, οι σύντροφοι από την ΕΣΕ μας παρουσιάζουν την οργάνωση τους. Έπειτα, περιγράφουν την κατάσταση στην Ελλάδα, και μας μιλάνε για τις συνδικαλιστικές και πολιτικές δομές της χώρας. Στην συνέχεια ανοίγουν διάφορα θέματα συζήτησης (οικονομική κρίση, υπάρχουσες εναλλακτικές, κίνημα καταλήψεων, κριτική της πρακτικής τους) και καταλήγουν σε μερικές επιφυλάξεις. Στο δεύτερο σκέλος, οι σύντροφοι από την ΕΣΕ καλούν στην συζήτηση, η οποία δεν βιντεοσκοπήθηκε ολόκληρη (λόγο έλλειψης μπαταρίας της κάμερας). Τεθήκαν ζητήματα παιδείας, νεοναζισμού, πολιτικής, ΜΜΕ, μετανάστευσης και υγείας.

Η διάρκεια του βίντεο οφείλεται στην επιθυμία του Τμήματος Βίντεο να δώσει στους Έλληνες συντρόφους μας την δυνατότητα να δουν το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο στην γλώσσα που γυρίστηκε. Το μοντάζ βασίζεται λοιπόν στην αλληλουχία πλάνων στα Ελληνικά και στα Γαλλικά. Όλο το μέρος «συνάντηση-συζήτηση» γυρίστηκε με μια μικρή κάμερα σε τρίποδο και αποτελεί ένα μακρύ σταθερό πλάνο-σεκάνς. Για ένα πιο δυναμικό ρυθμό του μοντάζ, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ψευδό – champ / contre champ, δίνοντας την αίσθηση διαφορετικών πλάνων εκεί που στην πραγματικότητα υπάρχει η ίδια, αλλά ανεστραμμένη εικόνα.

Το βίντεο αυτό δεν θα υπήρξε χωρίς την συνεργασία του Τμήματος Βίντεο με διάφορα άτομα (μέλη της CNT και εξωτερικοί συνεργάτες), όπως οι σύντροφοι και συντρόφισσες μας μεταφραστές/τριες.

Κατέβασμα του αρχείου βίντεο (367 Mb) :
δεξί κλικ στο σύνδεσμο και « Αποθήκευση δεσμού ως… »

Σύνδεσμος βίντεο και αρχεία pdf :
> Ελλάδα, οι απαρχές μιας λεηλασίας (ντοκιμαντέρ που
γυρίστηκε από την ΕΣΕ τον Ιούνιο 2010)

> Κείμενο των συντρόφων από την ΕΣΕ που μοιράστηκε στις συναντήσεις-συζητήσεις (pdf)
> Περίληψη των μέτρων που θεσπίστηκαν από την ελληνική Βουλή τον Φεβρουάριο 2012 (pdf)

Share

Vidéo des camarades grecs de l’ESE sur les origines de la crise en Grèce

mardi 17 avril 2012

Voici une vidéo sur les origines de la crise en Grèce réalisé en juin 2010 par les camarades grecs de l’EΣE (Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση – Union Syndicaliste Libertaire).

Merci au militant de l’EΣE qui l’a sous-titrée en français !

Nota bene :
Du 2 au 16 mai 2012, trois militants grecs de l’EΣE seront en France dans le cadre d’une tournée organisée par le secrétariat international de la CNT (plus d’infos sous la fenêtre vidéo).

Durée : 18:16

Suite du nota bene ci-dessus :

Les trois militants grecs de l’EΣE qui seront en France du 2 au 16 mai 2012 dans le cadre d’une tournée organisée par le secrétariat international de la CNT nous rendront compte de leur situation et de leur lutte quotidienne. Face à l’ubiquité d’un discours qui tend de plus en plus à culpabiliser la société grecque de son sort, face à l’absence d’une information contrastée dans les médias « officiels », nous espérons que ces rencontres pourront être une source d’information directe, un lieu d’échange ainsi qu’un moyen d’envisager nos luttes plus largement qu’au niveau local.

Voici les dates de la tournée : Nancy et Metz le 2 mai, Strasbourg le 3 mai, Dijon le 4 mai, Lyon le 5 mai, Paris le 6 mai, Lille le 7 mai, Villefranche-sur-Saône le 8 mai, Grenoble le 9 mai, Nîmes le 10 mai, Marseille le 11 mai, Toulouse le 12 mai, Limoges le 13 mai, Vendée le 14 mai, Nantes le 15 mai, Rennes le 16 mai. Pour retrouver horaires et adresses des débats, téléchargez le planning complet de la tournée.

> Pour télécharger la vidéo de l’ESE (environ 75 Mo) :
clic droit sur le lien puis « Enregistrer la cible du lien sous… »

> Autre vidéo sur la crise en Grèce (Debtocracy)  

> Cours de grec accéléré pour débutants (leçon 1 : l’insurrection sociale)

> Résumé des mesures adoptées par le parlement grec en février 2012 (pdf)

> Affiche annonçant la tournée de l’ESE en France (pdf)

> Site du secrétariat international de la CNT

FMI-BCE-patrons-gouvernants-banquiers-traders-560x448

Share

Le centre social et culturel « Kukutza » de Bilbao

dimanche 9 octobre 2011

Le 21 septembre 2011, le centre social et culturel « Kukutza » qui existait depuis 13 ans à Bilbao (Euskadi / Pays basque espagnol) a été expulsé et démoli.

Pour ceux et celles qui ne connaissaient pas ce magnifique lieu autogéré, voici une petite vidéo (réalisée par les membres de Kukutza) permettant de le découvrir tel qu’il existait avant sa destruction…

Durée : 10:14

> Site internet du centre social et culturel « Kukutza »

> Pour télécharger ce fichier vidéo d’environ 49 Mo :
clic droit sur le lien puis « Enregistrer la cible du lien sous… »

Share

Intervention du secrétariat international de la CNT et de l’USTKE le 7 juin 2009 à Montreuil

vendredi 18 mars 2011
Durée : 18:58

Intervention du secrétariat international de la CNT et de l’USTKE (Kanaky) le 7 juin 2009 à Montreuil lors de la fête du « Combat Syndicaliste ».

> Site du secrétariat international de la CNT

> Pour télécharger ce fichier vidéo d’environ 82 Mo :
clic droit sur le lien puis « Enregistrer la cible du lien sous… »

Share